Nabídka

SDH

Logo SDH

V roce 1969 z popudu Antonína Nalejvače st., Josefa Štěpánka st. , Oldřicha Jaroše, Antonína Železného a Antonína Navrátila byly konány přípravy na založení požárního sboru ve Stříteži. Jako důvod založení sboru byla likvidace Dolních Kralovic v důsledku stavby přehrady na řece Želivce - pitná voda pro Prahu.

Založení sboru bylo provedeno 28.srpna 1969 v hostinci u Švejchů , na ustavující schůzi, které mimo členstva byli přítomni: předseda OV-ČSPo pan Terešák a velitel požárního sboru v Dolních Kralovicích pan Josef Urban.

Na ustavující schůzi byli zvoleni následující funkcionáři:

První zastoupení:
Funkce: Příjmení: Jméno:
PředsedaŽeleznýAntonín
MístopředsedaVadkertiJosef
JednatelNavrátilAntonín
VelitelNovákFrantišek
PokladníkŠtěpánekJosef ml.
StrojníkKřištaJaroslav
PreventářBíbaJosef

A jak šel čas tak se složení členu SDH Střítež různě měnilo a bylo provedeno mnoho práce a akcí pod záštitou SDH.

V dnešní době činnost SDH zajišťuje veškerý chod v obci a to pořádání plesu, zábav, čarodějnic, setkání heligonkářů, setkání občanů při pouti a posvícení, dětského dne, zájezdu, pořádání Mikuláše pro děti či společného Silvestra.

Prvořadý úkol SDH zabránit škodám na majetku a na zdraví zůstává nezměněn.


Akce SDH 2003

Akce SDH 2004

Akce SDH 2005

Akce SDH 2006

Seznam členů 2007 - 2009


Hasičské desatero

Označení členů SDH

Rukověť funkcionáře SDH

Statut vyznamenání


Dnešní zastoupení:
Funkce: Příjmení: Jméno:
StarostaBíbaJan st.
MístostarostaPodhackýJiří
JednatelMejzlíkJiří
VelitelNekolaMiroslav ml.
PokladníkNekolaRoman
Zástupce velitelePešekVojtěch
ČlenSmejkalMiroslav

Seznam všech členů.

IČO: 661 34 081
Reg.č.: 32 01 180
Adresa:
Střítež 12 25768 Dolní Kralovice

E-mail:

Internet:

Diskutování a plánování soukromých věcí SDH Střítež