Nabídka

Historie

Dějiny Stříteže se poprvé připomínají již v roce 1352. Ves se tehdy nazývala Krziticz.

Ve vsi byl odpradávna poplužní dvůr. Ten se připomíná v roce 1559, kdy zde krátce vznikl velkostatek s velkým ovčínem, a to rozdělením dolnokralovického velkostatku. Ves v té době vlastnil Abraham Strojetický. Zdejší samostatný velkostatek zanikl v roce 1560 včleněním do velkostatku v Dolních Kralovicích, který byl znovu obnoven.

Kaolička

V roce 1880 zde bylo sedmnáct stavení, ve kterých žilo sto osmdesát obyvatel. Až na sedm židovských občanů se všichni hlásili ke katolické víře. Počet obyvatel stále klesal, tak jako i v okolních vesnicích.

Po druhé světové válce byli zemědělci nuceni zakládat družstva. První jednotné zemědělské družstvo zde vzniklo v roce 1950. Přihlásilo se do něj dvacet čtyři členů. Družstvo se v roce 1953 rozpadlo. Později vznikl Státní statek v Dolních Kralovicích, kam připadla i Střítež.

V druhém pololetí 20. století bylo rozhodnuto vybudovat na říčce Želivce zásobárnu pitné vody pro Prahu.

Před zatopením Dolních Kralovic si zde občané v akci "Z" postavili pěkný kulturní dům. Slavnostně ho otevřeli v roce 1972.

Po zatopení okolí vodou přehrady stojí dnes vesnice skoro na jejím břehu. O velkou část pozemků vesnice přišla. Ves byla vždy součástí obce Dolních Kralovic.


Bez stylu - Druhý styl